Travian Answers

Mulakan dengan soalan anda

Cari dengan menjawab soalan

Untuk mendapatkan jawapan, pilih kategori utama dan sub-katergori sehingga jawapan anda dipaparkanl di bawah. Jika persoalan anda masih tidak terjawab, anda boleh terus menghubungi kami.

Saya ada soalan berkenaan..

Mari lihat penerangan lanjut:

Cari dengan sitemap

Anda lebih suka mencari melalui sitemap biasa seperti yang digunakan pada laman web kegemaran anda? Tiada masalah, gunakan Answers sitemap-navigation untuk mencari jawapan anda.

Bagaimana memberi hak kepada ahli persekutuan?

Anda boleh berikan hak kepada ahli persekutuan dengan klik pada kedutaan anda, klik "ke persekutuan", klik "pilihan", pilih "berikan jawatan" dan klik OK. 

Pilih nama pemain yang hendak diberikan hak dan klik OK. Akhir sekali pilih hak atau kuasa yang hendak diberikan dan klik OK.


Adakah persoalan anda terjawab?

Ya   Sederhana   Tidak